Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/drvoshanski/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 705

Симболот на маслиновото дрво

Симболот на маслиновото дрво

Од дамнешни времиња маслиновото дрво е симбол на животот, на виталноста и на долговечноста. Навистина, маслиновите дрвја може да живеат многу долго. Најстарото маслиново дрво, старо околу 3.000 години се наоѓа на островот Крит, во Грција, а во селото Назаред во Израел некои маслинови дрва се стари над 400 години. Тоа, исто така, симболизира издржливост и надеж. Маслинката е силно дрво способно да преживее неподносливи жештини, суши и поплави. Но, пред сè, знаеме дека маслиновото дрво, неговата кора, листовите и плодот, маслинката, со векови се користат за нега и лечење.

Како рефлексија на маслиновото дрво – луѓето кои се грижат за своето тело и духот може да живеат витално и долговечно.  

 

Да се живее со целиот потенцијал на телото и на умот!

Придружете ни се

ОЛЕА Природна козметика

Локација

©2022 Drvoshanski Nutrition. Сите права се задржани.